Privacy statement United Headsets

Privacyverklaring Lumidee United Headsets is een handelsnaam van Lumidee B.V. Hierna wordt alleen de naam Lumidee gebruikt.

1. Inleiding Privacyverklaring

Lumidee verwerkt verschillende soorten gegevens over u. Dit Privacy Statement en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens als u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u leiden (‘persoonsgegevens’). Deze verwerking vindt plaats via en bij gebruik van de website, de webshop en alle diensten en activiteiten van Lumidee. Deze privacyverklaring geeft informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding Privacyverklaring.
 2. Contact.
 3. Het verkrijgen van persoonlijke gegevens.
 4. Doeleinden van de verwerking.
 5. Updaten, verwijderen en bewaartermijn.
 6. Cookies.
 7. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.
 8. Overdracht van persoonsgegevens.
 9. Uw rechten.
 10. Wijziging van de privacyverklaring en het privacybeleid.

2. Contactpersoon

Lumidee is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. De maatschappelijke zetel van Lumidee is gevestigd aan De Ring 9, te [5261 LM] Vught. U kunt met betrekking tot deze privacyverklaring en het privacybeleid contact opnemen met Lumidee via het bovengenoemde adres van Lumidee. U kunt ook contact opnemen met Lumidee via:
info@lumidee.nl
+31 73 624 03 75

Indien u contact met ons opneemt over deze privacyverklaring en het privacybeleid van Lumidee en wij uw identiteit niet of niet volledig kunnen vaststellen, kunnen wij u vragen documenten te overleggen waaruit dit afdoende blijkt aan Lumidee. Als u contact heeft opgenomen met Lumidee met een verzoek, zullen wij zo spoedig mogelijk de ontvangst van uw verzoek bevestigen en u informeren of en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

3. Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Website bezoeken

Als u de website van Lumidee bezoekt, kunnen onze servers bepaalde persoonsgegevens vastleggen, waaronder URL, IP-adres, browsertype en browsertaal en de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website. Deze gegevens worden verkregen via cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Lumidee. Contact Als je contact opneemt met Lumidee via e-mail, telefoon, het contactformulier op de website, post of enige andere vorm van communicatie, dan bewaart Lumidee de persoonsgegevens die je daarbij aan ons verstrekt, waaronder je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. adres. Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief Als u zich aanmeldt voor de Lumidee mailinglijst of nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contactpersonen die e-mailberichten van commerciële of promotionele aard kunnen ontvangen met informatie over zaken en diensten uit ons assortiment die Mogelijk bent u hierin geïnteresseerd. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven en nadat u een aankoop heeft gedaan bij Lumidee. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aangeven bij Lumidee. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde contactgegevens (lid 2 van deze Privacyverklaring). Online shop Om toegang te krijgen tot de Lumidee online shop, dient u via een voorafgaande registratie een klantaccount aan te maken. Bij de registratie verstrekt u de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord (voor uw account). Optioneel geeft u de gewenste begroeting, naam organisatie, btw-nummer en KvK-nummer op. Als onderdeel van de registratie slaat Lumidee deze gegevens op. Bestelling plaatsen Voor het plaatsen van een bestelling geeft u minimaal de volgende persoonsgegevens door: voor- en achternaam, afleveradres en factuuradres. Als u een organisatie vertegenwoordigt, geeft u ook op: naam van de organisatie, btw-nummer en KvK-nummer. Bovendien worden bij het plaatsen van een bestelling ook de volgende gegevens opgeslagen: akkoord gaan met de leveringsvoorwaarden van Lumidee, referentie, opmerking, tijdstip van bestelling, geselecteerde producten, (totaal)bedrag en wijze van betalen.

4. Doeleinden en grondslagen voor verwerking

Lumidee gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens voor het volgende:

 • Klantrelatiebeheer en klantenondersteuning: om u persoonlijke service te kunnen bieden;
 • Uitvoering en ondersteuning van transacties: bij het uitvoeren van overeenkomsten en het verwerken van bestellingen van onze producten of diensten, het verwerken van betalingen, facturatie, het verzorgen van zendingen en leveringen en het afhandelen van klachten.
 • Analyseren van koopgedrag; het doen van marktonderzoek en het verbeteren van de ontwikkeling van producten en diensten en de (algemene) strategie;
 • Productondersteuning en productverbetering.
 • Monitoring van het gebruik van de website en webshop;
 • Administratieve communicatie: bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen en verzoeken;
 • Adverteren: om u te informeren over andere zaken en diensten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Bent u geen huidige klant van Lumidee, dan doen wij dit alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, al dan niet door middel van een inschrijving op onze mailinglijst of nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze dienst

De verwerking vindt plaats op basis van:

 • uw toestemming voor verwerking;
 • (in)directe relatie tot de (koop)overeenkomst tussen jou en Lumidee;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het uitvoeren van audits;
 • evenwichtige belangenafweging tussen jouw belang en het gerechtvaardigd belang van Lumidee of een derde;

Het verstrekken van persoonsgegevens van jou aan Lumidee gebeurt alleen wanneer je gebruik wilt maken van de website, webshop of andere diensten en activiteiten van Lumidee. Als u bij het invullen van een formulier wordt gevraagd om gegevens aan te leveren, wordt aangegeven welke gegevens nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website, webshop of andere diensten en welke gegevens optioneel zijn. U bent niet verplicht persoonsgegevens aan Lumidee te verstrekken.

5. Updaten, verwijderen en bewaartermijn

Na het inloggen kunt u alle gegevens die u aan Lumidee heeft verstrekt in de webshop bijwerken. Ook kan Lumidee, al dan niet op uw verzoek, uw persoonlijke webshopaccount inclusief de bijbehorende gegevens verwijderen. Indien uw account inclusief de bijbehorende gegevens is verwijderd, bewaart Lumidee de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van overeenkomsten en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten en overige (fiscale) wetgeving. Lumidee bewaart persoonsgegevens in beginsel zo lang als nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de wettelijke bewaartermijnen. Indien u een persoonlijk account heeft voor de Lumidee webshop, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang uw persoonlijke account bestaat en niet door u of Lumidee is verwijderd. Je account wordt in ieder geval verwijderd als het twee jaar inactief is geweest.

6. Cookies

Lumidee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies Lumidee gebruikt onder andere cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en te kunnen optimaliseren. Google Analytics Lumidee slaat ook cookies op die uw surfgedrag loggen; dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt door gebruik te maken van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Lumidee gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of indien derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Lumidee heeft hier geen invloed op. Lumidee staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven aan Lumidee. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt uitdrukkelijk niet verstrekt. Dit gebeurt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google, mogelijk in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en afgekort in de Verenigde Staten. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard. Tracking cookies Door het plaatsen van ‘tracking cookies’ van Google genaamd Google Tag Manager, DoubleClick en Adwords, verzamelt Lumidee gegevens over uw gebruik van de website. Daarbij worden uw gegevens en bezoeken aan de website vastgelegd. Deze gegevens zijn te herleiden tot uw IP-adres en dus in veel gevallen tot de naam van uw internetprovider of bedrijfsnetwerk. Deze gegevens worden gebruikt om een ​​beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om ervoor te zorgen dat de website functioneert als een nuttige en effectieve informatiebron. Ook kan Lumidee de website afstemmen op uw gebruik, bijvoorbeeld door advertenties af te stemmen op uw profiel. Zo voorkom je dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt en krijg je meer advertenties te zien die waarschijnlijk voor jou relevant zijn. Bij uw eerste bezoek aan de website vragen wij uw ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van tracking cookies. Hyperlinks De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Lumidee heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. Lumidee is evenmin verantwoordelijk voor het feit dat deze websites mogelijk zijn of worden voorzien van schadelijke software. Lumidee is evenmin aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard dan ook, ontstaan ​​door het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door het wijzigen van de instelling van uw browser. Lumidee wil je erop wijzen dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Ook kun je alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door een opt-out-cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.(“Google”).com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dit verhindert het verzamelen van uw gegevens tijdens uw toekomstige bezoeken aan onze website. Houd er rekening mee dat u de vorige link opnieuw moet gebruiken als u alle cookies verwijdert via uw browserinstellingen. Via de volgende links vindt u informatie van Google met betrekking tot de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google: * https://www.google.com/analytics/terms/nl.html * https://policies .google.com/

7. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Lumidee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Doorgifte van persoonsgegevens

Groepsmaatschappijen Lumidee kan persoonsgegevens die wij verwerken uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en het gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Distributie- en logistieke partners Om uw bestelling te kunnen verwerken, werkt Lumidee samen met distributiepartners zoals GLS. Deze partijen ontvangen van Lumidee uw voor- en achternaam, de naam van uw organisatie en het afleveradres, zodat zij de door u bestelde producten kunnen leveren. Andere externe dienstverleners Lumidee schakelt ook andere externe dienstverleners in voor de levering van onze producten en diensten. Lumidee wisselt alleen de gegevens uit die nodig zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners sluit Lumidee overeenkomsten waarin Lumidee afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen. Het soort werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen en leveren van onze digitale diensten zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het chatplatform Zopim.
 • het ondersteunen van klantonderzoeken en het verkrijgen van beoordelingen en recensies. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Kiyoh;
 • het verlenen van financiële diensten, zoals betalingsdiensten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Multisafepay;

Indien u bezwaar heeft tegen de uitwisseling of samenvoeging van uw persoonsgegevens zoals hiervoor beschreven, kunt u dit melden via de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 van dit Privacy Statement. In bijzondere gevallen kan Lumidee uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming aan derden verstrekken. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van de overheid, gerechtelijke bevelen, acties van de overheid om strafbare feiten op te sporen of te voorkomen.

9. Uw rechten

U heeft het recht om Lumidee te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien of af te nemen, te corrigeren, te beperken of te wissen. Als belanghebbende heeft u onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Lumidee zo goed mogelijk aan uw verzoek kan voldoen. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking. Lumidee zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe het gebruik van uw gegevens beëindigen voor de doeleinden waartegen uw bezwaar is gericht en in geval van een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering of wijziging van gegevens, dan wel tot verwijdering of wijziging van de betreffende persoonsgegevens. gegevens, tenzij en voor zover de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die verwijdering in de weg staan. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, wordt uw verzoek met deze partijen gedeeld, zodat zij de gegevens ook kunnen wijzigen of verwijderen. Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt ook als u een klacht wilt indienen. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens als u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Lumidee. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Na het inloggen kunt u de door u verstrekte gegevens in de webshop inzien en corrigeren. Raadpleeg hiervoor https://shop.lumidee.nl. Tot slot: als je vragen hebt over de verwerking of bescherming van gegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten of aanspraken op je persoonsgegevens, of als je een klacht hebt, dan kun je contact opnemen met Lumidee via de contactgegevens die vermeld staan in paragraaf 2 van deze privacyverklaring.

10. Wijziging van de privacyverklaring en het privacybeleid

Lumidee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het privacybeleid. De meest recente privacyverklaring vindt u op de website van Lumidee: https://shop.lumidee.nl. Lumidee raadt je aan om regelmatig op haar website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als Lumidee aanzienlijke wijzigingen aanbrengt, zorgen we voor een meer significante melding, bijvoorbeeld via e-mail of een andere actieve melding.