Privacyverklaring United Headsets

Privacyverklaring United Headsets B.V. Hierna wordt alleen de naam United Headsets gebruikt.

 1. Inleiding Privacyverklaring

United Headsets verwerkt verschillende soorten gegevens over u. Deze Privacyverklaring en het daarin beschreven beleid zijn van toepassing op deze gegevensverwerking indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u toe leiden ('persoonsgegevens'). Deze verwerking vindt plaats via en bij het gebruik van de website, de webshop en alle diensten en activiteiten van United Headsets. Deze privacyverklaring geeft informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding Privacyverklaring.
 2. Contactpersoon
 3. Verkrijgen van persoonlijke gegevens.
 4. Doeleinden van de verwerking.
 5. Bijwerken, wissen en bewaartermijn.
 6. Cookies.
 7. Beveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens.
 8. Overdracht van persoonlijke gegevens.
 9. Uw rechten.
 10. Wijzigingen in de privacyverklaring en het privacybeleid.

2. Contactpersoon

United Headsets is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het hoofdkantoor van United Headsets is gevestigd aan het Stationsplein 91, [5211 BM] 's-Hertogenbosch. U kunt contact opnemen met United Headsets over deze privacyverklaring en het privacybeleid op het bovenstaande adres van United Headsets. U kunt ook contact opnemen met United Headsets via:
info@unitedheadsets.com
+31 73 22 00 580

Als u contact met ons opneemt over deze privacyverklaring en het privacybeleid van United Headsets en we uw identiteit niet of niet volledig kunnen vaststellen, kunnen we u vragen om documenten te verstrekken die dit voldoende aantonen aan United Headsets. Als u contact hebt opgenomen met United Headsets met een verzoek, zullen we onmiddellijk de ontvangst van uw verzoek bevestigen en u informeren of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

 1. Persoonlijke informatie verkrijgen

Website bezoeken

Wanneer u de website van United Headsets bezoekt, kunnen onze servers bepaalde persoonlijke gegevens registreren, waaronder URL, IP-adres, browsertype en browsertaal en de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website. Deze gegevens worden verkregen via cookies. In sectie 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door United Headsets.

Contact

Als u contact opneemt met United Headsets via e-mail, telefoon, het contactformulier op de website, post of een andere vorm van communicatie, zal United Headsets de persoonsgegevens opslaan die u ons verstrekt, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. adres. Inschrijven voor een mailinglijst of nieuwsbrief Als u zich inschrijft voor de mailinglijst of nieuwsbrief van United Headsets, wordt uw e-mailadres opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contactpersonen die e-mailberichten van commerciële of promotionele aard kunnen ontvangen met informatie over artikelen en diensten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven en nadat u een aankoop hebt gedaan bij United Headsets. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aangeven bij United Headsets. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hierboven vermeld (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).

Online winkel

Om toegang te krijgen tot de United Headsets online shop, moet u een klantenaccount aanmaken via voorafgaande registratie. Bij registratie geeft u de volgende persoonsgegevens op: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord (voor uw account). Optioneel kunt u de gewenste begroeting, organisatienaam, BTW-nummer en KvK-nummer invoeren. Als onderdeel van de registratie slaat United Headsets deze gegevens op. Een bestelling plaatsen Om een bestelling te plaatsen, verstrekt u ten minste de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, afleveradres en factuuradres. Indien u een organisatie vertegenwoordigt, verstrekt u tevens: naam van de organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer. Daarnaast worden bij het plaatsen van een bestelling ook de volgende gegevens opgeslagen: akkoord met de United Headsets leveringsvoorwaarden, referentie, opmerking, tijdstip van bestelling, geselecteerde producten, (totaal)bedrag en wijze van betaling.

 1. Doeleinden en grondslagen voor verwerking

United Headsets gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens voor het volgende:

 • Klantrelatiebeheer en klantenondersteuning: om u persoonlijke service te bieden;
 • Uitvoering en ondersteuning van transacties: bij het uitvoeren van overeenkomsten en het verwerken van bestellingen voor onze producten of diensten, het verwerken van betalingen, facturering, het regelen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van klachten.
 • Het analyseren van koopgedrag; het uitvoeren van marktonderzoek en het verbeteren van de ontwikkeling van producten en diensten en de (algemene) strategie;
 • Productondersteuning en productverbetering.
 • Toezicht houden op het gebruik van de website en webshop;
 • Administratieve communicatie: bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen en verzoeken;
 • Reclame: om u te informeren over andere artikelen en diensten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Als u geen huidige United Headsets-klant bent, zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, al dan niet door u in te schrijven op onze mailinglijst of nieuwsbrief;
 • U informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze service

De verwerking vindt plaats op basis van:

 • uw toestemming voor verwerking;
 • (in)direct verband met de (koop)overeenkomst tussen u en United Headsets;
 • voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het uitvoeren van audits;
 • evenwichtige belangenafweging tussen uw belang en het legitieme belang van United Headsets of een derde partij;

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan United Headsets gebeurt alleen wanneer u gebruik wilt maken van de website, webshop of andere diensten en activiteiten van United Headsets. Indien u bij het invullen van een formulier wordt gevraagd informatie te verstrekken, zal worden aangegeven welke informatie vereist is om gebruik te kunnen maken van de website, webshop of andere diensten en welke informatie optioneel is. U bent niet verplicht persoonsgegevens aan United Headsets te verstrekken.

 1. Bijwerken, wissen en bewaartermijn

Na het inloggen kunt u alle gegevens die u in de webshop aan United Headsets heeft verstrekt bijwerken. United Headsets kan ook, al dan niet op uw verzoek, uw persoonlijke webshop account inclusief de daarbij behorende gegevens verwijderen. Indien uw account inclusief de bijbehorende gegevens is verwijderd, bewaart United Headsets de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten en andere (belasting)wetgeving. United Headsets bewaart persoonsgegevens in beginsel zo lang als nodig is voor de in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of voor de wettelijke bewaartermijnen. Indien u een persoonlijk account heeft voor de United Headsets webshop, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang uw persoonlijke account bestaat en niet door u of United Headsets is verwijderd. In ieder geval wordt uw account verwijderd als deze twee jaar inactief is geweest.

6.Cookies

United Headsets gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies United Headsets gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Google Analytics United Headsets slaat ook cookies op die uw surfgedrag registreren, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt door gebruik te maken van de Google Analytics-dienst. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). United Headsets gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. United Headsets heeft hier geen invloed op. United Headsets staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tenzij u United Headsets hiervoor toestemming heeft gegeven. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit gebeurt door het inkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google, mogelijk in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en afgekort in de Verenigde Staten. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard. Tracking cookies Door het plaatsen van 'tracking cookies' van Google, genaamd Google Tag Manager, DoubleClick en Adwords, verzamelt United Headsets gegevens over uw gebruik van de website. Je gegevens en bezoeken aan de website worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden herleid tot uw IP-adres en daarmee in veel gevallen tot de naam van uw internetprovider of bedrijfsnetwerk. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en om ervoor te zorgen dat de website functioneert als een nuttige en doeltreffende informatiebron. United Headsets kan de website ook afstemmen op uw gebruik, bijvoorbeeld door advertenties af te stemmen op uw profiel. Zo voorkomt u dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt en krijgt u meer advertenties te zien die waarschijnlijk relevant voor u zijn. Bij uw eerste bezoek aan de website vragen wij uw ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van tracking cookies. Hyperlinks De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. United Headsets heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. United Headsets is evenmin verantwoordelijk voor het feit dat deze websites kwaadaardige software (kunnen) bevatten. United Headsets is evenmin aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard ook die voortvloeien uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instelling van uw browser te wijzigen. United Headsets wijst u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door een opt-out-cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.("Google").com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Hierdoor wordt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens uw toekomstige bezoeken aan onze website. Houd er rekening mee dat u de vorige link opnieuw moet gebruiken als u alle cookies via uw browserinstellingen hebt verwijderd. Informatie van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende links: * https://www.google.com/analytics/terms/nl.html * https://policies .google. com/

 1. Beveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens

United Headsets heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Overdracht van persoonlijke gegevens

Groepsmaatschappijen United Headsets kan persoonsgegevens die we verwerken uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die worden verzameld in het kader van de aankoop en het gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Distributie- en logistieke partners Om uw bestelling te verwerken werkt United Headsets samen met distributiepartners zoals GLS. Deze partijen ontvangen van United Headsets uw voor- en achternaam, de naam van uw organisatie en het afleveradres, zodat zij de door u bestelde producten kunnen leveren. Andere externe dienstverleners United Headsets schakelt ook andere externe dienstverleners in om onze producten en diensten te leveren. United Headsets wisselt alleen de gegevens uit die nodig zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. United Headsets sluit met alle externe dienstverleners overeenkomsten waarin United Headsets afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen. De soorten werkzaamheden die onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen en leveren van onze digitale diensten, zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het chatplatform Zopim.
 • het ondersteunen van klantenenquêtes en het verkrijgen van beoordelingen en recensies. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Kiyoh;
 • het aanbieden van financiële diensten, zoals betaaldiensten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Multisafepay;

Als u bezwaar hebt tegen de uitwisseling of samenvoeging van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kunt u dit melden via de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. In bijzondere gevallen kan United Headsets uw persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Bijzondere gevallen zijn onder meer wettige verzoeken van de overheid, gerechtelijke bevelen, acties van de overheid om strafbare feiten op te sporen of te voorkomen.

 1. Uw rechten

U hebt het recht United Headsets te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen, te corrigeren, te beperken of te wissen. Als belanghebbende hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren zodat United Headsets zo goed mogelijk aan uw verzoek kan voldoen. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking. United Headsets beëindigt het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw bezwaar is gericht zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek en in geval van een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering of wijziging van gegevens, dan wel tot verwijdering of wijziging van de betreffende persoonsgegevens. . gegevens, tenzij en voor zover de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dwingende redenen zijn die verwijdering in de weg staan. Als uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, wordt uw verzoek met deze partijen gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt ook als u een klacht wilt indienen. U kunt ook contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens als u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door United Headsets. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het College Bescherming Persoonsgegevens. Na inloggen kunt u de door u verstrekte gegevens in de webshop inzien en corrigeren. Raadpleeg hiervoor https://shop.United Headsets.nl. Tot slot, indien u vragen heeft over de verwerking of bescherming van gegevens, indien u uw rechten of aanspraken met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met United Headsets via de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring en het privacybeleid

United Headsets behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het privacybeleid. De meest recente privacyverklaring is te vinden op de website van United Headsets: https://shop.United Headsets.nl. United Headsets raadt u aan regelmatig op haar website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien United Headsets belangrijke wijzigingen aanbrengt, zullen we u hiervan op een meer significante wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via e-mail of een andere actieve kennisgeving.